Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

204SW - Ukungu wa Wakati
Added: 29th September 2014
Views: 2907
Comments: 0

Katika Danieli sura ya pili, mfalme nebukadineza anaota ndoto naye alitazama sanamu kubwa ambayo historia ya dunia hadi mwisho wa wakati ilifunuliwa. Maelezo ya kushangaza yanatuambia mahali tulipo katika mkondo wa wakati na matukio gani yanayokwenda kutukia ulimwenguni. Maono haya yanaelezwa kwa...

205ES - El Hombre Detrás de la Máscara
Added: 5th October 2009
Views: 11439
Comments: 0

La Biblia y solamente la Biblia se utiliza para identificar al poder del Anticristo. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y la clara identificación de sus doce características, señala al único que se puede caracterizar como Anticristo. Los engaños del mundo moderno en la actualidad sobre...

205ID - Sosok di balik Topeng
Added: 3rd July 2012
Views: 2191
Comments: 0

Alkitab dan Alkitab saja digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan Antikristus. Kekuasaan si tanduk kecil dalam Daniel 7 dengan 12 poin yang jelas untuk mengidentifikasi fiturnya satu-persatu untuk bisa mengidentifikasinya sebagai Antikristus. Penipuan modern tentang kekuatan tanduk kecil,...

205PT – O Homem por trás da Máscara
Added: 7th January 2014
Views: 3365
Comments: 0

A Bíblia, e a Bíblia somente é usada para identificar o poder do Anticristo. O chifre pequeno de Daniel 7 com suas doze características inconfundíveis apontam para a única entidade que se qualifica a ser o Anticristo. Enganos dos últimos dias sobre o poder do chifre pequeno, as...

205SW - Mtu Wa Siri
Added: 29th September 2014
Views: 3579
Comments: 0

Biblia peke yake ndiyo yafaa kutumiwa kumgundua mpinga Kristo. Pembe ndogo katika Danieli inamlenga yeye tu anayefaa kuwa mpinga kristo kutokana na sifa zake saba. Uongo wa kisasa kuhusu pembe ndogo kama vile fundisho la kipreteristi (preterism) (fundisho kwamba mpinga Kristo alikuwepo katika...

206ES - La Revelación de Jesucristo
Added: 5th October 2009
Views: 7033
Comments: 0

Esta lección introduce al libro de Apocalipsis y a su Autor. Es una exposición versículo por versículo del capítulo 1 de Apocalipsis destacando la deidad de Cristo, el metodo de interpretación y la gran batalla entre el bien y el mal. Nos remonta a la epoca de las culturas antiguas hasta la...

206ID - Wahyu Yesus Kristus
Added: 3rd October 2013
Views: 2001
Comments: 0

Ceramah ini memperkenalkan kitab Wahyu dan Penulisnya. Penjabaran ayat demi ayat Wahyu pasal 1 menyoroti keilahian Kristus, metode interpretasi dan pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan. Ini membawa kita kembali ke masa kebudayaan kuno sampai ke masa kini menunjukkan bahwa kemurtadan...

206SW - Ufunuo Wa Yesu Kristo
Added: 29th September 2014
Views: 2910
Comments: 0

Hotuba hii inatanguliza kitabu cha ufunuo na mwandishi wake. ni mjadala wa fungu baada ya fungu ya sura ya kwanza ya ufunuo. Ikiweka wazi uungu wa kristo, jinsi ya kutafsili na vita vikuu kati ya wema na uovu. Inatuchukua katika tamaduni za zamani hadi za kisasa ikionyesha uasi didhi ya kweli...

207 - Seven Churches
Added: 31st December, 2008
Views: 376261
Comments: 14

A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 & 3. In this video, we are taken on a sweep through the history of the Christian church, from the time of Christ through a time of spiritual declension and apostasy, a time of compromise and to a time of gospel...

207BG - Седемте църкви от Откровение
Added: 14th December 2012
Views: 3489
Comments: 0

A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 & 3. In this video, we are taken on a sweep through the history of the Christian church, from the time of Christ through a time of spiritual declension and apostasy, a time of compromise and to a time of gospel...

-