Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

1017 - I Hear an Abundance of Rain
Added: 4th January 2013
Views: 11868
Comments: 2

God’s people have been waiting for the outpouring of the latter rain since Pentecost. However, do we meet the conditions required for such an outpouring? Dive into this typological application of the parallels between Elijiah’s experience on Carmel and the cleansing of the Church with the...

1017ES - Oigo una abundante lluvia
Added: 3rd October 2013
Views: 2783
Comments: 0

Sumérgete en esta aplicación tipológica de los paralelismos entre la experiencia de Elías en el Carmelo y la purificación de la Iglesia con las condiciones que se deben cumplir en nuestros días para el derramamiento del Espíritu Santo.

1017NL - Ik hoor een overvloed van regen
Added: 7th April 2015
Views: 2365
Comments: 0

God’s volk heeft gewcht op de uitstorting van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Als Kerk hebben we hiervoor gebeden. De vraag is echter voldoen we aan de voor­waarden van zo’n uitstorting. We duiken in de typologische toepassing van de paralellen tussen Eliahs ervaring op de Karmel en de...

1017RU - Я слышу шум дождя
Added: 16th March 2015
Views: 3725
Comments: 0

Божий народ ожидает излития позднего дождя со времён пятидесятницы. Но соответствуем ли мы тому состоянию, которое требуется для такого излития? Углубитесь в...

1018 - More are the Children of the Barren Woman
Added: 4th January 2013
Views: 10711
Comments: 1

This lecture explores typological stories about Christ and His bride. The children of promise were always in a minority. However, in the final analysis they will be the majority—the only occupants of the Kingdom of heaven.

1018ES - Más son los hijos de la estéril
Added: 3rd October 2013
Views: 4093
Comments: 0

Esta conferencia explora historias tipológicas sobre Cristo y Su Novia. Los hijos de la promesa son siempre una minoría. Sin embargo, en última instancia van a ser la mayoría, los únicos ocupantes del Reino de los Cielos.

1018NL - Talrijker zijnde kinderen van de onvruchtbare vrouw
Added: 7th April 2015
Views: 2496
Comments: 0

Deze lezing onderzoekt de typologische verhalen over Christus en Zijn bruid. De kinderen der belofte waren altijd in de minderheid. Echter, in de laatste analyse waren ze altijd in de meerderheid, de enige bezetters van het koninkrijk der hemelen. Bestudeer de levens van de onvruchtbare vrouw in...

-