Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

1007NL - Look and Live: Kijk en Leef
Added: 6th April 2015
Views: 2512
Comments: 0

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om...

1008NL - Baäl-Peor
Added: 6th April 2015
Views: 2700
Comments: 0

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam...

1011NL - Mordechai in de poort
Added: 6th April 2015
Views: 2538
Comments: 0

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die spoedig over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zal zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook...

1013NL - Haggaï - een oproep tot heiliging
Added: 6th April 2015
Views: 3728
Comments: 0

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende doctrines opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep...

103ES - Huesos en Piedra
Added: 4th December 2014
Views: 3511
Comments: 0

Se analiza el registro fósil y se contrasta un origen catastrófico, con el paradigma estándar de la evolución durante largos períodos de tiempo. Se presentan modelos alternativos para el orden aparente en el registro fósil, junto con la evidencia de la aparición repentina de todas las...

201NL - Zo maar een man?
Added: 20th April 2015
Views: 3435
Comments: 0

Is Jezus God? Wat zegt de bijbel over zijn identiteit? Er zijn tientallen profetieën bestaan over de Messias in het Oude Testament. Deze zijn stuk voor stuk vervuld in Jezus Christus. De kans dat een dergelijk groot aantal profetieën door één mens vervuld kan worden, is onmetelijk klein. In...

203NL - Een Advocaat voor onze tijd
Added: 20th April 2015
Views: 2850
Comments: 0

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook...

207NL - De zeven gemeenten
Added: 20th April 2015
Views: 2997
Comments: 0

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. Jezus’ woorden zijn niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar ze geven de toestand van de kerk weer in de loop van de geschiedenis.

210ES - La Bestia que Sale del Abismo
Added: 5th October 2009
Views: 7407
Comments: 0

En el capítulo 11 de Apocalipsis una bestia asciende del abismo sugiriendo que forma y estructura de una falsedad que proviene de las profundidades del abismo han sido añadidas al Evangelio y amenaza con robar luz al mundo. Una mirada detallada a la Revolución Francesa y su filosofía en lo...

215ES - Revoluciones, Tiranos y Guerras
Added: 5th October 2009
Views: 8958
Comments: 0

Las revoluciones, las Guerras y los Tiranos necesitan financiamiento y apoyo para tener éxito. ¿Quién está detrás de la gran conflagración que ha plagado a la humanidad particularmente durante los últimos siglos? ¿Existen fuerzas siniestras que trabajan detrás del telón para lograr su...

-