Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

1001 - Co-dependence
Added: 4th January 2013
Views: 37292
Comments: 9

This lecture deals with the harmony and interdependence existing in the natural world. As the natural world is a lesson book on the character of God, the principles that we can learn there must also apply to us as individuals and to His Church.

1001NL - Mede afhankelijkheid de onzelfzuchtige planeet
Added: 6th April 2015
Views: 3063
Comments: 0

Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes die wij hieruit leren ook op onszelf toepassen, alsmede ook op de kerk.

1002 - Thou Art Mine
Added: 4th January 2013
Views: 24222
Comments: 2

Dive into a typological assessment of the ownership that God claims over us through Creation and redemption. Study the life of Abraham as a model for our relationship with God and draw nearer to God in your own walk as a result.

1002NL - Jij bent van Mij
Added: 6th April 2015
Views: 2577
Comments: 0

Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze...

1003 - 1844 in Type and Antitype
Added: 4th January 2013
Views: 23158
Comments: 10

This typological study compares the experience of the ancient Israel of God with that of the Advent movement which calls a people out of the world into His great light. This eye-opening DVD will challenge your view of the last-day Church and invite you to a higher purpose in life and ministry.

1003NL - 1844 in Type en Antitype
Added: 6th April 2015
Views: 2798
Comments: 0

De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze...

1005NL - Geen tijd voor rebellie
Added: 6th April 2015
Views: 2880
Comments: 0

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type...

1006 - Nothing But this Manna
Added: 4th January 2013
Views: 15925
Comments: 3

The typology of heavenly bread in its physical and spiritual dimension serves as a lesson book for the children of God till the end of time. Rebellion against God’s precepts brought pain, misery, physical and; spiritual suffering. The same will apply to the antitype. Learn how ignoring the...

1006NL - Alleen dit manna
Added: 6th April 2015
Views: 3189
Comments: 0

De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesbooek voor de kinderen van God tot aan de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden....

1007NL - Look and Live: Kijk en Leef
Added: 6th April 2015
Views: 2641
Comments: 0

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om...

-