Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

213ES - La Batalla de las Biblias
Added: 5th October 2009
Views: 10200
Comments: 1

Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Fuerzas espirituales desean robarle al hombre la única fuente de inspiración que bosqueja el camino hacia la salvación. En la Batalla de las Biblias, se proporcionan pruebas evidentes sobre cómo el enemigo ha trabajado detrás del telón para crear...

213PL - Walka o Biblię
Added: 11th December 2017
Views: 546
Comments: 0

Bój, który toczymy nie jest przeciw ciału i krwi. Duchowe moce dążą do odebrania rodzajowi ludzkiemu jedynego źródła natchnienia wskazującego drogę do zbawienia. Wykład ten ujawnia poważne dowody wskazujące, w jaki sposób wróg kształtuje scenę wydarzeń przygotowując się do...

213PT - A Batalha das Biblias
Added: 16th January 2014
Views: 2746
Comments: 0

Nossa batalha não é contra carne ou sangue. Forças espirituais querem roubar do homem a única fonte de inspiração que delineia a rota da salvação. Em A Batalha das Bíblias é apresentada evidência sólida de como o inimigo tem trabalhado por trás dos bastidores para montar o...

213SW - Vita Vya Biblia
Added: 29th September 2014
Views: 3326
Comments: 0

Kupigana kwetu sio dhidi ya damu na nyama. Majeshi ya kiroho yangependa kumwibia mwanadamu chanzo pekee cha msukumo ikionyesha njia ya kufikia wokovu. Katika vita vya biblia ushahidi mzito unatolewa jinsi ambavyo adui anafanyakazi kwa usiri kutengeneza hatua za mashambulizi yake ya mwisho kwa...

214ES - Cambiando la Palabra
Added: 5th October 2009
Views: 6043
Comments: 0

En este video se sigue un enfoque práctico de la Biblia, exponiendo los evidentes cambios que se han hecho en las traducciones modernas para robar a Jesucristo Su eminencia. Véalo por usted mismo y compruebe si estas cosas son así.

214SW - Kulibadilisha Neno
Added: 29th September 2014
Views: 2617
Comments: 0

Katika filamu hii inaonyeshwa jinsi ambavyo biblia imebadilishwa kupitia matoleo mapya ikiwa na lengo la kumnyanganya kristo ukuu wake. Hebu tazama na ukaone kama ni kweli.

217ES - El Crimen de Todas las Épocas
Added: 5th October 2009
Views: 4813
Comments: 0

En este video, las actividades detrás del telón del poder del anticristo son reveladas - la forma en que él mismo se impone en el templo de Dios afirmando ser Dios; con poder inclusive sobre el Todopoderoso; afirmando tener la capacidad de alterar incluso los preceptos de Cristo. Se devela la...

217PL - Zbrodnia wszechczasów
Added: 11th December 2017
Views: 548
Comments: 0

Wykład ten ukazuje potajemne działania mocy antychrysta - jak umieścił siebie w świątyni Boga twierdząc, że jest Bogiem posiadającym większą władzę niż sam Najwyższy, twierdząc, że posiada zdolność zmiany nawet przykazań Chrystusa. Ukryte znaczenie tych zmian, poprzez które...

217SW - Uhalifu Wa Vizazi Vyote
Added: 29th September 2014
Views: 2804
Comments: 0

Katika filamu hii kazi za kisiri ya mpinga kristo yanabainishwa- jinsi anvyojiketisha katika hekalu la Mungu akidai kwamba yeye ni Mungu na eti anazo nguvu kumzidi aliye juu, akidai kwamba anao uwezo wa kubadilisha amri ya Kristo. Maana ya mabadiliko ambapo dunia nzima inapotoshwa yamewekwa wazi....

218SW - Wanyama Wawili Wamekuwa Marafiki
Added: 29th September 2014
Views: 3439
Comments: 0

Fundisho hili limetoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 linaeleza jinsi mnyama wa bahari na mnyama wa ardhi kuwa marafiki, kilele katika mfumo mpya wa ibada ambayo heshima mnyama wa kwanza. Kutoa ushahidi wazi juu ya utambulisho na malengo ya nguvu hizi kisiasa, mada hii ni pamoja na...

-