Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

201SW - Mtu Mwengine
Added: 29th September 2014
Views: 3795
Comments: 0

Katika DVD hii, thibitisho la Biblia kwamba kristo ni masihi inaelezwa. Unabii wa zamani inawekwa wazi, hasahasa ile ya Danieli 9 inayozungumzia majuma sabini inayotuambia bayana wakati wa kuja kwa kristo duniani. Kujifundisha unabii huu umelaaniwa na wasomi wa dini ilikwamba watu wa mjue kristo....

203ES - Un Defensor Para Nuestros Tiempos
Added: 5th October 2009
Views: 8293
Comments: 0

El Santuario es una de las grandes características tipológicas de la Biblia. Cada aspecto del santuario señala al ministerio del Mesías. Mediante el estudio de todas sus características, el plan de salvación se desarrolla ante nuestros ojos. En esta lección se revela y se explica a...

203SW - Mtetezi Kwa wakati wetu
Added: 29th September 2014
Views: 3338
Comments: 0

Hekalu ni moja mifano mikuu katika biblia. Kila kitu ndani ya hekalu ilimlenga kristo. Mpango mzima wa wokovu unafunuliwa wazi ukichunguza sifa zake. Katika hotuba hii, umuhimu ya kila chombo katika hekalu inaelezwa na maana zao za ndani. Hekalu haikuwepo kiajali tuu. Ni kitabucha kujifundishia...

205ES - El Hombre Detrás de la Máscara
Added: 5th October 2009
Views: 12213
Comments: 0

La Biblia y solamente la Biblia se utiliza para identificar al poder del Anticristo. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y la clara identificación de sus doce características, señala al único que se puede caracterizar como Anticristo. Los engaños del mundo moderno en la actualidad sobre...

205PL - Człowiek w masce
Added: 1st April 2016
Views: 4027
Comments: 0

Biblia i tylko Biblia jest środkiem do identyfikacji mocy Antychrysta. Moc małego rogu z księgi Daniela, rozdziału 7 posiada tak jasno określone cechy charakterystyczne, że można według nich precyzyjnie określić kim ona jest. Zwiedzenia współczesnych nauk preteryzmu (Antychryst...

205SW - Mtu Wa Siri
Added: 29th September 2014
Views: 4240
Comments: 0

Biblia peke yake ndiyo yafaa kutumiwa kumgundua mpinga Kristo. Pembe ndogo katika Danieli inamlenga yeye tu anayefaa kuwa mpinga kristo kutokana na sifa zake saba. Uongo wa kisasa kuhusu pembe ndogo kama vile fundisho la kipreteristi (preterism) (fundisho kwamba mpinga Kristo alikuwepo katika...

209ES - Cuando Suenan las Trompetas
Added: 5th October 2009
Views: 6038
Comments: 0

Las trompetas siempre han sido la manzana de la discordia teológica. En este estudio, las distintas interpretaciones son comparadas mediante la exégesis bíblica basada en la estructura del libro de Apocalipsis, y pruebas sorprendentes son expuestas en relación a las trompetas. Las trompetas...

209SW - Baragumu Zinapolia
Added: 29th September 2014
Views: 4019
Comments: 0

Baragumu imekuwa mojawapo wa maswali tata kwa wanatheologia. Katika fundisho hili, tafsiri mbalimbali zinalinganishwa na uchambuzi wa biblia sawasawa na muundo wa kitabu cha ufunuo na ushahidi zaidi kuhusu somo hili. Baragumu katika biblia inatagaza hukumu na ndio sababu tunatafuta maana za...

212ES - Agendas Ocultas
Added: 5th October 2009
Views: 9412
Comments: 0

Se expone la filosofía que existe detrás de las sociedades secretas. Se prueba de manera inequívoca, con las mejores fuentes, que la deidad venerada en los santuarios secretes no es la deidad de la Biblia. Estudie las pruebas por usted mismo y compruebe si en realidad las cosas son así.

212SW - Mipango Ya Siri
Added: 29th September 2014
Views: 3284
Comments: 0

Inafichua falsafa ya vikundi vya siri. Inadhibitisha bayana kutoka katika vianzo bora kwamba mungu anayeabudiwa katika madhabahu ya siri sio Mungu wa biblia. Jifundishe kuhusu ushahidi huu mwenyewe na udhibitishe kama kweli mambo haya ni jinsi yalivyo.

-