Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

209RO - Când trâmbiţele sună
Added: 14th March 2012
Views: 3479
Comments: 0

The trumpets have always been a bone of theological contention. In this study, the various interpretations are compared using Biblical exegesis based on the structure of the book of Revelation and startling evidence is brought to view regarding the trumpets. Trumpets in the Bible are heralds of...

209SW - Baragumu Zinapolia
Added: 29th September 2014
Views: 3140
Comments: 0

Baragumu imekuwa mojawapo wa maswali tata kwa wanatheologia. Katika fundisho hili, tafsiri mbalimbali zinalinganishwa na uchambuzi wa biblia sawasawa na muundo wa kitabu cha ufunuo na ushahidi zaidi kuhusu somo hili. Baragumu katika biblia inatagaza hukumu na ndio sababu tunatafuta maana za...

2111 - Vanity in Action
Added: 21st March 2016
Views: 2268
Comments: 0

In this lecture we examine the result of vanity upon Biblical rulers and everyday people, as well as how it applies to contemporary situations. As Christians we endeavor to be witnesses for Christ. One of the most concerning aspects of vanity is that even a little indulgence in one’s life can...

212 - Hidden Agendas
Added: 31st December, 2008
Views: 398826
Comments: 11

This presentation exposes the philosophy behind secret societies. It unequivocally proves from the best sources that the deity worshiped by these societies are not Biblical. Study the evidence for yourself and prove whether these things are indeed so.

212ES - Agendas Ocultas
Added: 5th October 2009
Views: 8914
Comments: 0

Se expone la filosofía que existe detrás de las sociedades secretas. Se prueba de manera inequívoca, con las mejores fuentes, que la deidad venerada en los santuarios secretes no es la deidad de la Biblia. Estudie las pruebas por usted mismo y compruebe si en realidad las cosas son así.

212PL - Tajne agendy
Added: 7th December 2017
Views: 377
Comments: 0

Wykład ukazuje filozofię poza tajemnymi stowarzyszeniami. Jest to jednoznaczny dowód pochodzący z najlepszych źródeł, że boskość wielbiona w grobowcach tajemnicy nie jest boskością biblijną. Mówca zachęca do samodzielnego przestudiowania tematu i sprawdzenia czy sprawa...

212SW - Mipango Ya Siri
Added: 29th September 2014
Views: 2841
Comments: 0

Inafichua falsafa ya vikundi vya siri. Inadhibitisha bayana kutoka katika vianzo bora kwamba mungu anayeabudiwa katika madhabahu ya siri sio Mungu wa biblia. Jifundishe kuhusu ushahidi huu mwenyewe na udhibitishe kama kweli mambo haya ni jinsi yalivyo.

213ES - La Batalla de las Biblias
Added: 5th October 2009
Views: 9650
Comments: 1

Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Fuerzas espirituales desean robarle al hombre la única fuente de inspiración que bosqueja el camino hacia la salvación. En la Batalla de las Biblias, se proporcionan pruebas evidentes sobre cómo el enemigo ha trabajado detrás del telón para crear...

213PL - Walka o Biblię
Added: 11th December 2017
Views: 365
Comments: 0

Bój, który toczymy nie jest przeciw ciału i krwi. Duchowe moce dążą do odebrania rodzajowi ludzkiemu jedynego źródła natchnienia wskazującego drogę do zbawienia. Wykład ten ujawnia poważne dowody wskazujące, w jaki sposób wróg kształtuje scenę wydarzeń przygotowując się do...

213PT - A Batalha das Biblias
Added: 16th January 2014
Views: 2538
Comments: 0

Nossa batalha não é contra carne ou sangue. Forças espirituais querem roubar do homem a única fonte de inspiração que delineia a rota da salvação. Em A Batalha das Bíblias é apresentada evidência sólida de como o inimigo tem trabalhado por trás dos bastidores para montar o...

-