Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

205ES - El Hombre Detrás de la Máscara
Added: 5th October 2009
Views: 11361
Comments: 0

La Biblia y solamente la Biblia se utiliza para identificar al poder del Anticristo. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y la clara identificación de sus doce características, señala al único que se puede caracterizar como Anticristo. Los engaños del mundo moderno en la actualidad sobre...

205IL - Hadam meahorei ha maseha
Added: 28th March 2012
Views: 10334
Comments: 0

The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism(that the...

205PL - Człowiek w masce
Added: 1st April 2016
Views: 3370
Comments: 0

Biblia i tylko Biblia jest środkiem do identyfikacji mocy Antychrysta. Moc małego rogu z księgi Daniela, rozdziału 7 posiada tak jasno określone cechy charakterystyczne, że można według nich precyzyjnie określić kim ona jest. Zwiedzenia współczesnych nauk preteryzmu (Antychryst...

205RO - Omul din spatele măştii
Added: 14th March 2012
Views: 28748
Comments: 0

The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism(that the...

205SW - Mtu Wa Siri
Added: 29th September 2014
Views: 3512
Comments: 0

Biblia peke yake ndiyo yafaa kutumiwa kumgundua mpinga Kristo. Pembe ndogo katika Danieli inamlenga yeye tu anayefaa kuwa mpinga kristo kutokana na sifa zake saba. Uongo wa kisasa kuhusu pembe ndogo kama vile fundisho la kipreteristi (preterism) (fundisho kwamba mpinga Kristo alikuwepo katika...

209 - When Trumpets Sound
Added: 31st December, 2008
Views: 364178
Comments: 15

The trumpets have always been a bone of theological contention. In this study, the various interpretations are compared using Biblical exegesis based on the structure of the book of Revelation and startling evidence is brought to view regarding the trumpets. Trumpets in the Bible are heralds of...

209CZ - když polnice zazní
Added: 5th June 2013
Views: 4101
Comments: 0

Která z různých interpretací biblického proroctví o sedmi polnicích je správná? Odehrály se události s nimi spojené v minulosti nebo k nim má teprve dojít? Nebo snad žijeme v době sedmi polnic? Kde můžeme získat klíč ke správnému výkladu tohoto proroctví? Ve které jeho...

209ES - Cuando Suenan las Trompetas
Added: 5th October 2009
Views: 5585
Comments: 0

Las trompetas siempre han sido la manzana de la discordia teológica. En este estudio, las distintas interpretaciones son comparadas mediante la exégesis bíblica basada en la estructura del libro de Apocalipsis, y pruebas sorprendentes son expuestas en relación a las trompetas. Las trompetas...

209IL - Behishama ha shofarot
Added: 30th March 2012
Views: 3135
Comments: 0

The trumpets have always been a bone of theological contention. In this study, the various interpretations are compared using Biblical exegesis based on the structure of the book of Revelation and startling evidence is brought to view regarding the trumpets. Trumpets in the Bible are heralds of...

209PL - Gdy zabrzmią trąby
Added: 1st April 2016
Views: 3221
Comments: 0

Trąby od zawsze były teologiczną kością niezgody. W tym studium, różnorodne interpretacje są porównywalne w świetle biblijnej egzegezy bazującej na strukturze księgi Objawienia, a przytoczone niezwykłe informacje ukazują je w nowym świetle. W Biblii trąby ogłaszały sąd, a...

-