Search Media
Search Media
Search:
Category:
 

201IL - Haim hu ben adam ragil
Added: 28th March 2012
Views: 3667
Comments: 0

In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah's arrival on Earth. The study of this prophecy has even...

201RO - Doar un simplu om?
Added: 14th March 2012
Views: 4286
Comments: 0

In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah's arrival on Earth. The study of this prophecy has even...

201SK - Iba ďalší človek?
Added: 30th January 2013
Views: 4075
Comments: 0

In this video, Biblical evidence that Jesus is the Messiah is presented in multimedia format. The ancient prophecies are unravelled, particularly the prophecy in Daniel 9 on the seventy weeks which pinpoints the exact time of the Messiah's arrival on Earth. The study of this prophecy has even...

201SW - Mtu Mwengine
Added: 29th September 2014
Views: 3147
Comments: 0

Katika DVD hii, thibitisho la Biblia kwamba kristo ni masihi inaelezwa. Unabii wa zamani inawekwa wazi, hasahasa ile ya Danieli 9 inayozungumzia majuma sabini inayotuambia bayana wakati wa kuja kwa kristo duniani. Kujifundisha unabii huu umelaaniwa na wasomi wa dini ilikwamba watu wa mjue kristo....

203ES - Un Defensor Para Nuestros Tiempos
Added: 5th October 2009
Views: 7452
Comments: 0

El Santuario es una de las grandes características tipológicas de la Biblia. Cada aspecto del santuario señala al ministerio del Mesías. Mediante el estudio de todas sus características, el plan de salvación se desarrolla ante nuestros ojos. En esta lección se revela y se explica a...

203PL - Obrońca naszych czasów
Added: 1st April 2016
Views: 2971
Comments: 0

Świątynia jest jednym z najwspanialszych obrazów przyszłości przedstawionych z Biblii. Każdy aspekt służby świątynnej wskazuje na służbę Mesjasza. Studiując je wszystkie otrzymujemy wgląd w plan zbawienia. W czasie tego wykładu zostanie przedstawiona głębia znaczenia każdego...

203SW - Mtetezi Kwa wakati wetu
Added: 29th September 2014
Views: 2738
Comments: 0

Hekalu ni moja mifano mikuu katika biblia. Kila kitu ndani ya hekalu ilimlenga kristo. Mpango mzima wa wokovu unafunuliwa wazi ukichunguza sifa zake. Katika hotuba hii, umuhimu ya kila chombo katika hekalu inaelezwa na maana zao za ndani. Hekalu haikuwepo kiajali tuu. Ni kitabucha kujifundishia...

204CZ - nástin dějin
Added: 5th June 2013
Views: 4151
Comments: 0

Má smysl věnovat svou pozornost biblickým proroctvím? Máme k dispozici klíč k jejich výkladu? Můžeme jim porozumět? Jak nám v tom může pomoci sen babylonského krále zaznamenaný ve starozákonní knize Daniel? Co se můžeme z biblických proroctví dozvědět? Dotýkají se i...

205 - The Man Behind The Mask
Added: 31st December, 2008
Views: 470938
Comments: 56

The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism (that the...

205BG - Мъжът зад маската
Added: 14th December 2012
Views: 3433
Comments: 0

The Bible and the Bible alone are used to identify the Antichrist power. The little horn power of Daniel 7 with its twelve clear identifying features points to the only one who can qualify as Antichrist. Modern day deceptions regarding the little horn power, the doctrines of preterism (that the...

-