279BG - Основата на много поколения - 1 част

Disclaimer: The following translation has been provided courtesy of uncommissioned translators. Amazing Discoveries has not overseen or verified the translation of this video or article due to our limited resources, and is therefore not responsible for any errors in the translation. We are simply providing these translations on our website as a courtesy to those who speak the language and would like to access this information.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 279BG - Основата на много поколения - 1 част
Author:
Description: Няма друга основа, на която може да бъде построена Христовата църква, освен самият Христос Исус. Но като световните религии се прегърнат в привиден съюз, Божият характер бива оклеветен и похулен. В тази лекция някои доктрини на католицизма като безсмъртието, ада, премахването на библейските здравни принципи и делата, които осуетяват служението на Христос, биват сравнени с учения на Корана, за да бъде показано, че тези две религии споделят еднакви принципи и еднакви доктрини, несъдържащи истината. Реални твърдения на католизицма биват сравнени с Корана, за да се покаже истинският характер на тези религиозни системи. Тази лекция е като бастион за Божиите хора, за да избегнат уловките на новия универсализъм, които се повдигат изсред нашия народ.
Added:
Views: 2515
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-