226BG - ООН и задачите на окултизма

Disclaimer: The following translation has been provided courtesy of uncommissioned translators. Amazing Discoveries has not overseen or verified the translation of this video or article due to our limited resources, and is therefore not responsible for any errors in the translation. We are simply providing these translations on our website as a courtesy to those who speak the language and would like to access this information.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 226BG - ООН и задачите на окултизма
Author:
Description: В това видео, скритият дневен ред на ООН е ясно разкрит. От създаването си до своята крайна цел, за създаването на глобална религиозно-политическа система ще има трайни последици за всеки отделен човек на Земята и възможни катастрофални последствия за тези, които се надяват на спасение само в Христос. Тази презентация разкрива учението и философията на Робърт Мюлер и как космическия Христос и Организацията на обединените нации работят заедно.
Added:
Views: 4254
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-