233SW - Ishara na Maajabu

Next media in series:
234sw

234SW - Historia Kufikia Kilele

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 233SW - Ishara na Maajabu
Author:
Description: Biblia inatuonya kuhusu ishara na maajabu yatakayofanywa katika siku za mwisho kuwadanganya hata ikiwezekana wale wateule. Matukio makuu ya wakati wetu jinsi yalivyofanyika kupitia wana new age yanaonyeshwa katika filamu hii. Mafundisho ya mwonekano yanalinganishwa na yale ya biblia. Mitazamo miwili ya mpambano kati ya nguvu pinzani za siku za mwisho kama yalivyo katika kitabu cha ufunuo yanalinganishwa. Je haya yanatupeleka wapi Na mada kuu ni ipi?
Added:
Views: 3221
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-