234SW - Historia Kufikia Kilele

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 234SW - Historia Kufikia Kilele
Author:
Description: Kurudi kwa kristo mara ya pili kumetabiriwa katika biblia na kwa karne nyingi watu wamesubiri tukio hili kubwa. Je biblia inasema nini kuhusu fundisho hili kinyume na mafundisho mengi katika ulimwengu wa leo. Je kuna unyakuzi wa siri? Je ni nini kitawatokea wafu kristo anaporudi? Maswali haya na mengine mengi yanajibiwa katika fundisho hili. Kuingilia kati huku kwa mungu kwa maswala ya binadamu inahalalisha wale waliosimamia kweli na haki yake.
Added:
Views: 3340
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-