232SW - Mwaka wa 1844 na Mashambulizi Jumla

Next media in series:
233sw

233SW - Ishara na Maajabu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 232SW - Mwaka wa 1844 na Mashambulizi Jumla
Author:
Description: Filamu hii inazungumzia kumalizika kwa unabii wa siku 2300 wa danieli 8 na 9. Inaonyesha kwamba uhasama ule ule uliyomalizikia kwa kumsulubisha kristo utaonekana tena katika kufunga historia ya dunia. Katika mapito ya vikundi vya siri na mafikara ya wana new age, kuna mwamko wa kuwaharibu wale wanaoamini katika wokovu wa kristo yesu pekee na uhalali wa neno lake. Ushahidi unaonyeshwa wa mipango yao kuondolea mbali wale ambao wanaisimamia kweli na haki.
Added:
Views: 3635
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-