230SW - Onyo la Mwisho Kwa Ulimwengu

Next media in series:
231sw

231SW - Kilio Kikuu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 230SW - Onyo la Mwisho Kwa Ulimwengu
Author:
Description: Ni fundisho la ufunuo 14, ikiwa ni onyo la mwisho kwa ulimwengu. Ujumbe wa malaika watatu ilivyoelezwa wazi kama inayokabiliana na ufalme inayowekwa na wakuu wa kidini na kisiasa wa wakati wetu. Hili ni onyo kuu kuwahi kuwepo na inaishia katika kurudi mara ya pili kwa kristo. Kila mmoja anapashwa kujua kilichoko katika ujumbe huu.
Added:
Views: 3829
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-