229SW - Karama ya Mungu Iongozayo

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 229SW - Karama ya Mungu Iongozayo
Author:
Description: Moja ya sifa ya kutofautisha shirika litakalo kabiliana na ufalme wa shetani jinsi ambavyo imeelezwa katika ufunuo 12 na 14 ni kwamba wana ushuhuda wa yesu iliyoelezwa kama roho ya unabii. Je mungu anazungumza na mwanadamu wa sasa? Kati ya manabii wengi wanaodai kuwa wanao ujumbe kutoka kwa mungu , je tunayo sauti kutoka katika kiti cha rehema? Je wawezaje kutambua nabii wa kweli? Je biblia inatuonyesha nini kuhusu mada hii?
Added:
Views: 3340
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-