226SW - Umoja Wa Mataifa na Agenda za Mashetani

Next media in series:
227sw

227SW - Vita Vya Wakuu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 226SW - Umoja Wa Mataifa na Agenda za Mashetani
Author:
Description: Je umoja wa mataifa ina agenda ya kisiasa tuu ? au ina mtazamo wa kidini katika kazi zake? Katika Video hii agenda zake ficho yanawekwa wazi. Kuanzia wakati ilipoanzishwa, lengo lake kuu limekuwa kuunda mfumo mmoja wa kisiasa na wakidini iliyo na athari kwa kila mtu katika ulimwengu na matokeo ya kudhuri kwa wale ambao tumaini lao ni kwa wokovu wa Kristo pekee yake.
Added:
Views: 3120
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-