224SW - Ili Wote Wawe Wamoja

Next media in series:
225sw

225SW - Moto Wa Ajabu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 224SW - Ili Wote Wawe Wamoja
Author:
Description: Katika zama ya kuvumiliana kidini na muungano , uhasama wa zamani unazikwa. Makanisa yanaungana yaliyokuwa yametenganishwa na maswala ya mafundisho. Je maendeleo haya yana msingi wowote kimaandiko au ni kanuni za kibinadamu. Je kweli inatolewa kafara kwa sababu ya umoja? Je tunaingia katika kipindi cha amani ambayo biblia inatuonya? DVD hii inatazama pia falsafa ya wahubiri wakuu kama vile Robert schuller na wengine.
Added:
Views: 3681
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-