221SW - Mfumo Mpya wa Dunia

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 221SW - Mfumo Mpya wa Dunia
Author:
Description: Katika DVD hii kuinuka kwa mfumo mpya duniani inajadiliwa, na athari zake kisiasa kiuchumi na katika jamii. Njama hii inayotaka kushurutisha namna ya kuwaza kwa binadamu inawekwa wazi. Matukio yanayopelekea kuwepo kwa mambo haya kama vile ugaidi, vita dhidi ya kile wanachokiita “muungano mwovu” inajadiliwa na jinsi mambo haya yata adhiri maisha yako binafsi.
Added:
Views: 3926
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-