220SW - Mwanamke Aliyemkalia Mnyama

Next media in series:
221sw

221SW - Mfumo Mpya wa Dunia

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 220SW - Mwanamke Aliyemkalia Mnyama
Author:
Description: Filamu hii ni uchambuzi wa ufunuo 17 inayoeleza mwanamke anayedhibiti muungano wa nguvu. Mwanamke anazosifa za dini ya siri ya babiloni, nayo inawashawishi dunia kufuata amri yake. Uchambuzi wa kina inawakilishwa ikilinganisha mtazamo wa jumla kuhusu sura hii na ukweli wa siku za leo. Sura hii inatayarisha kwa matukio ya mwisho katika pambano kati ya wema na uovu.
Added:
Views: 3060
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-