216SW - Uwingiliano na Uislamu

Next media in series:
217sw

217SW - Uhalifu Wa Vizazi Vyote

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 216SW - Uwingiliano na Uislamu
Author:
Description: Mada hii imekuwa fumbo kwa wachanganuzi wengi. Je uislamu inauingiliano upi na pambano hili la kimataifa. Je ni pambano la kisiasa, kidini ya mchanganyiko wa dini na siasa? Mwanzo wake ni upi na lengo lake nini? Je inaathiri vipi muungano wa makanisa na fundisho la wokovu katika kristo? Gundua hayo kutoka katika filamu hii. Mstari wazi huchorwa kihistoria, ukweli unashangaza kuliko dhana tuu.
Added:
Views: 3275
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-