213SW - Vita Vya Biblia

Next media in series:
214sw

214SW - Kulibadilisha Neno

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 213SW - Vita Vya Biblia
Author:
Description: Kupigana kwetu sio dhidi ya damu na nyama. Majeshi ya kiroho yangependa kumwibia mwanadamu chanzo pekee cha msukumo ikionyesha njia ya kufikia wokovu. Katika vita vya biblia ushahidi mzito unatolewa jinsi ambavyo adui anafanyakazi kwa usiri kutengeneza hatua za mashambulizi yake ya mwisho kwa neno la Mungu. Historia kuhusu waliopanga njama hii ya kulibadilisha neno la Mungu ili iambatane na falsafa yao ya kimashetani yanawekwa wazi.
Added:
Views: 3427
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-