211SW - Siri Kuhusu Vikundi Vya Siri

Next media in series:
212sw

212SW - Mipango Ya Siri

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 211SW - Siri Kuhusu Vikundi Vya Siri
Author:
Description: Mengi yameandikwa kuhusu vikundi vya siri na uvumi mwingi kuhusu nguvu inayoyadhibiti. Asili ya usiri ni kwamba mamlaka hasa nyuma ya nguvu hizi lazima ibakie siri. Katika hotuba hii, ushahidi bayana inatolewa kuonyesha ninani anayesimama nyuma ya kiti cha enzi cha uwezo duniani.
Added:
Views: 3829
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-