210SW - Mnyama Kutoka Shimo la Kuzimu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 210SW - Mnyama Kutoka Shimo la Kuzimu
Author:
Description: Katika sura ya 11 ya ufunuo mnyama kutoka shimo la kuzimu anatajwa naye anajaribu kuongeza mifumo na nyendo mpya katika injili ya uongo inayotoka katika shimo la kuzimu ikihatarisha nuru duniani. Mtazamo wa kina katika mapinduzi ya ufaransa na falsafa yake na jinsi itakavyopelekea kuwepo kwa mfumo mpya duniani inafanywa. DVD hii inaweka wazi Nyanja mbalimbali za ufalme huu wa giza ambayo shetani anajaribu kuusimamisha na jinsi ambavyo itakavyoathiri maisha ya hao waishio sasa. DVD hii ni msingi kwa kuelewa matukio ya sasa.
Added:
Views: 4076
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-