206SW - Ufunuo Wa Yesu Kristo

Next media in series:
207sw

207SW - Makanisa Saba

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 206SW - Ufunuo Wa Yesu Kristo
Author:
Description: Hotuba hii inatanguliza kitabu cha ufunuo na mwandishi wake. ni mjadala wa fungu baada ya fungu ya sura ya kwanza ya ufunuo. Ikiweka wazi uungu wa kristo, jinsi ya kutafsili na vita vikuu kati ya wema na uovu. Inatuchukua katika tamaduni za zamani hadi za kisasa ikionyesha uasi didhi ya kweli ikipata nafasi katika zama hizi.
Added:
Views: 3242
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-