205SW - Mtu Wa Siri

Next media in series:
206sw

206SW - Ufunuo Wa Yesu Kristo

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 205SW - Mtu Wa Siri
Author:
Description: Biblia peke yake ndiyo yafaa kutumiwa kumgundua mpinga Kristo. Pembe ndogo katika Danieli inamlenga yeye tu anayefaa kuwa mpinga kristo kutokana na sifa zake saba. Uongo wa kisasa kuhusu pembe ndogo kama vile fundisho la kipreteristi (preterism) (fundisho kwamba mpinga Kristo alikuwepo katika zama za kale) na ile ya kifuturisti (futurism) (kwamba mpinga kristo atakuja siku za usoni) zinalinganishwa na ukweli wa biblia. Neno la mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili inayokata hadi mfupani.
Added:
Views: 4060
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-