204SW - Ukungu wa Wakati

Next media in series:
205sw

205SW - Mtu Wa Siri

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 204SW - Ukungu wa Wakati
Author:
Description: Katika Danieli sura ya pili, mfalme nebukadineza anaota ndoto naye alitazama sanamu kubwa ambayo historia ya dunia hadi mwisho wa wakati ilifunuliwa. Maelezo ya kushangaza yanatuambia mahali tulipo katika mkondo wa wakati na matukio gani yanayokwenda kutukia ulimwenguni. Maono haya yanaelezwa kwa kina na historia inathibitisha uhakika wake.
Added:
Views: 3178
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-