202SW - Mahali yesu Alitembea

Next media in series:
203sw

203SW - Mtetezi Kwa wakati wetu

These free Amazing Discoveries presentations are made possible through the financial support of viewers like you. Please donate to help this ministry continue to make these presentations available.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 202SW - Mahali yesu Alitembea
Author:
Description: DVD hii ni safari kupitia nchi ya palestina ikifuata mapito ya bwana wetu ikitaja mafundisho yake makuu, kama vile hotuba yake mlimani, fumbo moja kuu. Maisha na huduma ya kristo, kuzaliwa kwake, na kifo chake msalabani inaonyeshwa kwa namna ya kisasa naya kusisimua. Utafurahia fundisho hili kuhusu maisha ya kristo.
Added:
Views: 3444
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-