272BG - Северният цар част 1

Disclaimer: The following translation has been provided courtesy of uncommissioned translators. Amazing Discoveries has not overseen or verified the translation of this video or article due to our limited resources, and is therefore not responsible for any errors in the translation. We are simply providing these translations on our website as a courtesy to those who speak the language and would like to access this information.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 272BG - Северният цар част 1
Author:
Description: Тази лекция е библейско изучаване на Даниил 11 глава, като се очертават различните възможни тълкувания на картината, описана от пророка. DVD-то започва с обобщение на някои от историческите възгледи по отношение на Даниил 11 гл., които разглеждат пророчеството като паралел на Даниил 7 и 8 гл. Презентацията продължава с поглед върху главата в един по-широк контекст, намирайки определение на използваните символи, а именно кой е представен чрез северния цар и кой - чрез южния. Пророчеството бива сравнено типологически с други библейски разкази (например за царя и княза на Тир), както и буквални, исторически събития, свързани с буквални царе от севера и от юга от времето преди първото и второто разрушаване на Йерусалим, които на свой ред служат за символи в последните събития преди идването на Христос.
Added:
Views: 2079
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-