271BG - И ще Го наречеш Исус

Disclaimer: The following translation has been provided courtesy of uncommissioned translators. Amazing Discoveries has not overseen or verified the translation of this video or article due to our limited resources, and is therefore not responsible for any errors in the translation. We are simply providing these translations on our website as a courtesy to those who speak the language and would like to access this information.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 271BG - И ще Го наречеш Исус
Author:
Description: Лекцията е за централната роля на Христос в спасителния план. Невъзможно е да се направи компромис, като Той бъде поставен встрани от процеса на възстановяване на връзката между човека и Бога. Затова религиозните движения, които се стремят да се свържат с Бог чрез други средства, не влизат през вратата, а по други начини. Това е в противоречие с най-ясните учения на Библията. Нещо повече, в центъра на спасението е Христос и само чрез Него може да се придобие праведност. Човек не може да направи нищо без Него, защото всяко положено усилие за подобряване на характера произхожда от Христос. Без вменена и придадена праведност хората ще застанат осъдени пред святия Бог. Всеки опит за омаловажаване на тези доктрини, които са основни за християнството, или за омаловажаване на божествеността на Исус Христос е в противоречие с Писанията. Опитите за сливане на световните религии остават извън спасителния план, тъй като принизяват Христос до нивото на основателите на другите световни религии, а Библията говори, че никой не може да дойде при Отец освен чрез Него.
Added:
Views: 2085
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-