204CZ - nástin dějin

Next media in series:
205cz-mu-pod-maskou

205CZ - muž pod maskou

Disclaimer: The following translation has been provided courtesy of uncommissioned translators. Amazing Discoveries has not overseen or verified the translation of this video or article due to our limited resources, and is therefore not responsible for any errors in the translation. We are simply providing these translations on our website as a courtesy to those who speak the language and would like to access this information.

View All Comments
Comments (0)
Add Comment
Loading Comment Box..
Log in/Register to post a comment.
About This File
Title: 204CZ - nástin dějin
Author:
Description: Má smysl věnovat svou pozornost biblickým proroctvím? Máme k dispozici klíč k jejich výkladu? Můžeme jim porozumět? Jak nám v tom může pomoci sen babylonského krále zaznamenaný ve starozákonní knize Daniel? Co se můžeme z biblických proroctví dozvědět? Dotýkají se i nás a naší budoucnosti? Co nás čeká?
Added:
Views: 5249
Useful Links:
Tags:
Rate:
  • Currently 0/5
Login to rate!


Share
Play This Media on Your Website:


URL:

-