206PL - Objawienie Jezusa Chrystusa
Added: 25th January 2018
Views: 767
Comments: 0

Wykład wprowadza w treść Księgi Objawienia oraz przedstawia jej Autora. Werset po wersecie prowadzi w rozdział pierwszy objawiający świętość Chrystusa oraz pokazujący sposób interpretacji całej księgi opisującej walkę między dobrem i złem. Od starożytnych czasów aż do dnia...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-