206BG - Откровението на Исус Христос
Added: 23rd February 2015
Views: 4422
Comments: 0

Тази лекция ни въвежда в книгата Откровение и неговия автор. Това е стих по стих обяснение на Откровение 1 глава подчертаваща божествеността на Христос и великата...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-