222SW - Hali ya Kiroho ya Ulimwengu wa Kifo
Added: 29th September 2014
Views: 3296
Comments: 0

Je wafu huenda wapi? Je bibilia inafundisha nini kuhusu jambo hili? Je kuzimu ipo? Mbingu ya saba? Maisha baada ya kufa? Kuzaliwa tena baada ya kufa? Roho za waliokufa? Je biblia inazungumzia umizimu? Gundua ukweli kuhusu mafundisho ya kweli ya biblia kwa mada hii tata.

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-