216SW - Uwingiliano na Uislamu
Added: 29th September 2014
Views: 3213
Comments: 0

Mada hii imekuwa fumbo kwa wachanganuzi wengi. Je uislamu inauingiliano upi na pambano hili la kimataifa. Je ni pambano la kisiasa, kidini ya mchanganyiko wa dini na siasa? Mwanzo wake ni upi na lengo lake nini? Je inaathiri vipi muungano wa makanisa na fundisho la wokovu katika kristo? Gundua...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-