211SW - Siri Kuhusu Vikundi Vya Siri
Added: 29th September 2014
Views: 3700
Comments: 0

Mengi yameandikwa kuhusu vikundi vya siri na uvumi mwingi kuhusu nguvu inayoyadhibiti. Asili ya usiri ni kwamba mamlaka hasa nyuma ya nguvu hizi lazima ibakie siri. Katika hotuba hii, ushahidi bayana inatolewa kuonyesha ninani anayesimama nyuma ya kiti cha enzi cha uwezo duniani.

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-