206SW - Ufunuo Wa Yesu Kristo
Added: 29th September 2014
Views: 3293
Comments: 0

Hotuba hii inatanguliza kitabu cha ufunuo na mwandishi wake. ni mjadala wa fungu baada ya fungu ya sura ya kwanza ya ufunuo. Ikiweka wazi uungu wa kristo, jinsi ya kutafsili na vita vikuu kati ya wema na uovu. Inatuchukua katika tamaduni za zamani hadi za kisasa ikionyesha uasi didhi ya kweli...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-