204SW - Ukungu wa Wakati
Added: 29th September 2014
Views: 3072
Comments: 0

Katika Danieli sura ya pili, mfalme nebukadineza anaota ndoto naye alitazama sanamu kubwa ambayo historia ya dunia hadi mwisho wa wakati ilifunuliwa. Maelezo ya kushangaza yanatuambia mahali tulipo katika mkondo wa wakati na matukio gani yanayokwenda kutukia ulimwenguni. Maono haya yanaelezwa kwa...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-