272BG - Северният цар част 1
Added: 6th February 2014
Views: 2080
Comments: 0

Тази лекция е библейско изучаване на Даниил 11 глава, като се очертават различните възможни тълкувания на картината, описана от пророка. DVD-то започва с обобщение...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-