204CZ - nástin dějin
Added: 5th June 2013
Views: 5042
Comments: 0

Má smysl věnovat svou pozornost biblickým proroctvím? Máme k dispozici klíč k jejich výkladu? Můžeme jim porozumět? Jak nám v tom může pomoci sen babylonského krále zaznamenaný ve starozákonní knize Daniel? Co se můžeme z biblických proroctví dozvědět? Dotýkají se i...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-