203CZ - ochránce pro naši dobu
Added: 5th June 2013
Views: 4821
Comments: 0

Jakou úlohu hraje Boží zákon v otázce našeho spasení? Bylo desatero závazné pouze pro starozákonní Izrael nebo zůstává v platnosti i po ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista? Jaký je vztah mezi spasením z milosti a Božími přikázáními? Na základě čeho budeme...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-