229BG - Подаръкът на Божието ръководство
Added: 23rd January 2013
Views: 2917
Comments: 0

Според Откровение 12 и 14 глава , едно от най- отличителните черти на организацията, която се противопоставя на царството на Сатана е, че тя има свидетелството за...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-