223BG - The New Age Agenda
Added: 23rd January 2013
Views: 3351
Comments: 0

Това DVD е един по-задълбочен анализ на дневния ред на Ню Ейдж, мормонството, Свидетелите на Йехова, движението на Християнските учени, Майтрея, будизъм, лъжехристи...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-