940ID - Typology Keselamatan
Added: 22nd August 2012
Views: 3688
Comments: 0

Alkitab ialah mata air yang dalam dan tiada habisnya dari segi penghiburan, bimbingan, dan kebenaran. Bukan hanya buku sejarah, tetapi juga kitab keselamatan. DVD ini membahas beberapa cerita Perjanjian Lama dengan aplikasi rohani untuk Injil dan karakter Tuhan. Presentasi ini juga membahas...

Tags:

View All Comments
Comments (0)
-