Total Onslaught - Polish
232PL - 1844 a ostatni atak
Added: 13th December 2017
Views: 544
Comments: 0
Tematem tego wykładu jest punkt kulminacyjny proroctwa o 2300 dniach/latach z 8 i 9 rozdziału Księgi Daniela. Ukazuje ono, że ta sama wrogość, której kulminacją było ukrzyżowanie Chrystusa, zamanifestuje się również przy końcu czasów. W zakamarkach sekretnych stowarzyszeń oraz w myśli New Age istnieje ruch, którego celem jest zniszczenie tych, którzy wierzą w zbawienie tylko w Chrystusie i w wiarygodność Jego słowa. Film prezentuje dowody świadczące o planach zniszczenia tych, którzy opowiada...

233PL - Znaki i cuda
Added: 13th December 2017
Views: 546
Comments: 0
Biblia ostrzega przed znakami i cudami, które będą miały miejsce w czasach końca, aby zwieść jeśli to możliwe - nawet i wybranych. Ten multimedialny wykład ukazuje wstrząsające wydarzenia naszych czasów mające miejsce w ruchu New Age i w ruchu maryjnym. Nauczanie o objawieniach porównano z biblijnym nauczaniem. Zestawiono ze sobą dwa spojrzenia na walczące ze sobą siły czasów końca, które odnajdujemy w Księdze Objawienia. Dokąd to wszystko prowadzi i jaki będzie wielki koniec?...

234PL - Nadchodzący kulminacyjny punkt historii
Added: 13th December 2017
Views: 909
Comments: 0
W Biblii prorokowano o nadejściu Chrystusa w czasach ostatecznych i ludzie przez stulecia oczekiwali na to wspaniałe wydarzenie. Czego na prawdę uczy Biblia o przyjściu Chrystusa i jak ma się to nauczanie do licznych nauk na ten temat we współczesnym świecie? Czy istnieje sekretne pochwycenie? Co stanie się ze zmarłymi, gdy Chrystus powróci? To otwierające oczy studium odpowiada na te i wiele innych pytań. W jasny sposób ukazano ostateczną Bożą interwencję w ludzkie sprawy, aby uratować tych,...

235PL - Długo oczekiwane tysiąclecie
Added: 13th December 2017
Views: 874
Comments: 0
Świat oczekuje na tysiąclecie pokoju, w którym Chrystus ustanowi swoje królestwo, a zło zniknie. Kiedy będzie miało miejsce zapoczątkowanie prawdziwego milenium? Czego w rzeczywistości uczy Biblia o milenium, podczas którego święci będą sądzić świat? Jak wypada to w porównaniu ze światem, którego interpretacje tej kwestii stoją w całkowitej sprzeczności z Biblią? Wykład ten ukazuje te i inne kwestie, a także pozwala ujrzeć nową ziemię i królestwo Chrystusa, gdzie nie będzie już śmierci, bólu ...

236PL - Najwspanialsze zaproszenie
Added: 13th December 2017
Views: 623
Comments: 0
Porzucić wszystko i podążać za Chrystusem - oto najwspanialsze zaproszenie. Jezus powołał swoich uczniów, aby głosili ewangelię i chrzcili tych, którzy uwierzyli, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale czy miał On na myśli chrzest dzieci czy dorosłych? Jaki jest właściwy sposób chrzczenia? Pokropienie, polewanie, zanurzenie? Czy to w ogóle jakaś różnica? Co wyjawia Biblia na temat kontrowersyjnej kwestii chrztu, celebracji zmartwychwstania Chrystusa?

-