Total Onslaught - Polish
221PL - Nowy porządek świata
Added: 13th December 2017
Views: 721
Comments: 0
W wykładzie tym omówiono wyłanianie się nowego światowego porządku wraz z jego wszystkimi politycznymi i społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami. W klarowny sposób ujawniono intrygi kryjące się za ustanowieniem powszechnego porządku narzucającego dyktat ludzkiemu sumieniu. Omówiono zarówno zdarzenia wiodące ku temu porządkowi, takie jak największe ataki terrorystyczne naszych czasów, bój przeciwko tak zwanej "osi zła", a także bezpośredni wpływ tego nowego ustroju na życie obywateli świata....

222PL - Tajemnicze królestwo śmierci
Added: 13th December 2017
Views: 623
Comments: 0
Dokąd idą zmarli? Czego na ten temat uczy Biblia? Czy istnieją: piekło, siedem niebios, życie po śmierci, reinkarnacja? Czy istnieją duchy? Czy Biblia cokolwiek mówi o spirytyzmie? Odkryj prawdziwe nauczanie Biblii w tym częstokroć błędnie rozumianym temacie.

223PL - Agenda New Age
Added: 13th December 2017
Views: 493
Comments: 0
Wykład ten ukazuje, jakimi sposobami tak zwane chrześcijańskie organizacje manipulowały duchową sceną, aby przygotować drogę na przyjście kosmicznego Chrystusa, który zaspokaja potrzeby wszystkich religii. Chrześcijański Ruch Naukowy, Mormonizm, Świadkowie Jehowy oraz ruch New Age zostają zdemaskowane. Przyjrzymy się zarówno kultowi maitreji ("Buddy światłości") oraz jego antybiblijnym naukom, jak również ukazywaniu się we współczesnym nam świecie fałszywych chrystusów. Czy ruch New Age wywie...

224PL - Aby wszyscy byli jednym
Added: 13th December 2017
Views: 533
Comments: 0
W czasach religijnej tolerancji i ekumenizmu dawne urazy zostają puszczone w niepamięć. Jednoczą się Kościoły, które przez długi czas były rozdzielone z powodu kwestii doktrynalnych. Czy zmiany te oparte są na zgodności z Pismem Świętym, czy też na zasadach humanitaryzmu? Czy poświęca się prawdę na rzecz jedności? Czy podążamy ku epoce pokoju, przed którą przestrzega Biblia? Nagranie to ukazuje także filozofię niektórych czołowych kaznodziei, takich jak Robert Schuller i inni....

225PL - Inny ogień
Added: 13th December 2017
Views: 895
Comments: 0
Wykład ten dotyczy cudownych objawień spotykanych we współczesnych wierzeniach chrześcijańskich. To omówienie pochodzenia i metod mega - kościołów oraz ich religii, a także ukazanie czym tak naprawdę one są. Co jest źródłem ich inspiracji? Z jakiego źródła czerpią one swoją wodę? W jakim kierunku zmierza nauczanie wielkich kaznodziejów, takich jak Schuller, Hybels, Warren, Copeland, Hinn i innych? Z nagrania tego dowiemy się, że współczesna teologia odeszła od religii, której centrum jest Bóg...

226PL - ONZ i okultystyczne plany
Added: 13th December 2017
Views: 537
Comments: 0
Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych ma jedynie program polityczny, czy też jej działalność ma wymiar duchowy? W filmie tym w jasny sposób ukazano czego dotyczy zakulisowy ukryty plan. Omówiono tworzenie unitarnego, polityczno-religijnego systemu, począwszy od rozpoczęcia jego działalności, a skończywszy na jego ostatecznym celu, systemu, który przyniesie daleko idące konsekwencje dla każdego człowieka na ziemi, a także katastroficzne skutki dla tych, którzy wierzą w zbawienie jedynie w Chry...

227PL - Bitwa mocarzy
Added: 13th December 2017
Views: 517
Comments: 0
Wykład ten ukazuje wielki bój na przestrzeni wieków, pomiędzy Chrystusem a szatanem, opisany w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Nienawiść Lucyfera do Syna Bożego i do wszystkich podążających pod Jego przywództwem, prowadzi do coraz większego rozlewu krwi, bólu i cierpienia na tej planecie. Film ten ukazuje zarówno prześladowania tych, którzy w średniowieczu zawierzyli Biblii, jak i wielkie ostateczne starcie, które rozegra się na ziemi.

228PL - Kamień wytchnienia
Added: 13th December 2017
Views: 505
Comments: 0
Jest to wykład z 10 rozdziału Księgi Objawienia, który ukazuje przeciwieństwo zwierzęcia wyłaniającego się z otchłani (z królestwa zła). Nagranie ukazuje lud Boży, który powołał Bóg do walki z ogromem błędów zesłanych na ten świat przez szatana, aby ograbić człowieka z jego zbawienia. Ludowi temu powierzono specjalne, ostrzegawcze przesłanie. Został on powołany we właściwym czasie Biblijnego proroctwa, aby głosić wieczną ewangelią zbawienia w Chrystusie oraz wierność Jego słowu....

229PL - Boży przewodnik
Added: 13th December 2017
Views: 874
Comments: 0
Jedną z wyróżniających cech organizacji stawiającej czoła królestwu szatana, o której mówi rozdział 12 i 14 Księgi Objawienia, jest to, że posiada ona świadectwo Jezusa, którym jest duch proroctwa. Czy Bóg nadal przemawia do współczesnego człowieka? Czy pośród rzeszy proroków, którzy twierdzą, ić mają przesłanie od Boga, jest głos pochodzący od tronu łaski? Jak rozpoznać prawdziwego proroka? Co na ten temat wyjawia Biblia?

230PL - Ostatnie ostrzeżenie dla Ziemi
Added: 13th December 2017
Views: 939
Comments: 0
Wykład 14-go rozdziału Księgi Objawienia zawierającego ostateczne przesłanie niosące ostrzeżenie dla świata. Poselstwo trzech aniołów w sposób oczywisty ukazane jest jako przeciwstawienie się królestwu ustanawianemu przez przywódców politycznej i religijnej władzy naszych czasów. To najpoważniejsze ostrzeżenie, jakie kiedykolwiek zostało dane ludzkości, a jego punkt kulminacyjny będzie miał miejsce podczas drugiego przyjścia Chrystusa. Wszyscy muszą wiedzieć czego dotyczy do przesłanie....

-