Total Onslaught - Polish
211PL - Tajemnice tajnych stowarzyszeń
Added: 7th December 2017
Views: 871
Comments: 0
Tajemne stowarzyszenia od zawsze budziły ciekawość. Stały się więc tematem wielu publikacji. Jednak siły nimi rządzące pragną być nieznane i takimi pozostają. W czasie tego wykładu poznamy, kto naprawdę zasiada na tronie świata.

212PL - Tajne agendy
Added: 7th December 2017
Views: 548
Comments: 0
Wykład ukazuje filozofię poza tajemnymi stowarzyszeniami. Jest to jednoznaczny dowód pochodzący z najlepszych źródeł, że boskość wielbiona w grobowcach tajemnicy nie jest boskością biblijną. Mówca zachęca do samodzielnego przestudiowania tematu i sprawdzenia czy sprawa rzeczywiście tak właśnie wygląda.

213PL - Walka o Biblię
Added: 11th December 2017
Views: 518
Comments: 0
Bój, który toczymy nie jest przeciw ciału i krwi. Duchowe moce dążą do odebrania rodzajowi ludzkiemu jedynego źródła natchnienia wskazującego drogę do zbawienia. Wykład ten ujawnia poważne dowody wskazujące, w jaki sposób wróg kształtuje scenę wydarzeń przygotowując się do ostatecznego ataku na samo Słowo Boga. Ukazana jest historia i związki tych, którzy ośmielili się przekształcać Boże Słowo na potwierdzenie swojej filozofii okultystycznej.

214PL - Zmieniając słowo
Added: 11th December 2017
Views: 517
Comments: 0
Wykład ten poświęcony jest ukazaniu w unikalny sposób rażących zmian dokonanych w nowych przekładach Biblii w celu odarcia Chrystusa z Jego pre-egzystencji.​

215PL - Rewolucje, tyrani i wojny
Added: 11th December 2017
Views: 521
Comments: 0
Rewolucje, tyrani i wojny wymagają środków, by zaistnieć. Kto stoi za głównymi pożogami, które nawiedziły rodzaj ludzki, szczególnie w ostatnich stuleciach? Czy istnieją złowieszcze moce skrycie zmierzające do osiągnięcia Heglowskiej syntezy i ustanowienia nowego porządku rzeczy? Niektóre z poruszanych tematów, to rewolucje z ubiegłego stulecia, potęga USA, zamach na Kennedy'ego i ustanowienie nowego porządku świata.

216PL - Islamskie powiązania
Added: 11th December 2017
Views: 540
Comments: 0
Temat ten wprawił w zakłopotanie wielu interpretatorów. W jaki sposób Islam wkomponowuje się w globalny konflikt? Czy jest to konflikt polityczny, religijny, a może religijno-polityczny? Jakie są jego początki i jakie są jego cele? Jak wpływa on na ekumenizm i na doktrynę o zbawieniu w Chrystusie? Dowiedz się tego wszystkiego dzięki temu pouczającemu wykładowi. W oparciu o historię jasno ukazano, że rzeczywistość jest bardziej zaskakująca niż teoria.

217PL - Zbrodnia wszechczasów
Added: 11th December 2017
Views: 520
Comments: 0
Wykład ten ukazuje potajemne działania mocy antychrysta - jak umieścił siebie w świątyni Boga twierdząc, że jest Bogiem posiadającym większą władzę niż sam Najwyższy, twierdząc, że posiada zdolność zmiany nawet przykazań Chrystusa. Ukryte znaczenie tych zmian, poprzez które cały świat jest sprowadzany na manowce, zostają wyjaśnione. Kolejny raz Biblia i tylko Biblia posłuży jako źródło zdemaskowania jego działalności.

218PL - Dwie bestie staja się przyjaciółmi
Added: 13th December 2017
Views: 506
Comments: 0
Jest to wyjaśnienie 13-tego rozdziału Księgi Objawienia, w którym zwierzę z morza i zwierzę z ziemi stają się przyjaciółmi, czego zwieńczeniem jest nowy system kultu oddającego cześć pierwszemu zwierzęciu. Wykład ten dostarcza jasnych dowodów świadczących o tych dwóch politycznych siłach, o ich zamiarach oraz celach. Skoro zagadnienie to jest kwestią życia i śmierci z wiecznymi konsekwencjami, konieczne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, kim są te siły.

219PL - Wino babilonu
Added: 13th December 2017
Views: 675
Comments: 0
Biblia mówi, że Babilon końca czasów zwiedzie na manowce cały świat. Nauki tej potęgi końca czasów można odnaleźć w starożytnym Babilonie. Film ten ukazuje starożytną religię Babilonu i jej początki - począwszy od zamierzchłych czasów aż po czasy nam współczesne. W klarowny sposób ukazano, jak duży wpływ na systemy religijne naszych czasów wywiera ta starożytna religia odziana w szatę pozorów, aby w skuteczny sposób ukryć swą rolę przed oczyma przypadkowego obserwatora....

220PL - Kobieta jadąca na bestii
Added: 13th December 2017
Views: 956
Comments: 0
W wykładzie tym omówiono 17-ty rozdział Księgi Objawienia opisujący kobietę sprawującą władzę nad sojuszem mocy. Kobieta posiadająca atrybuty tajemniczej religii Babilon kusi świat, by stosował się do jej zasad. Przedstawiono szczegółową egzegezę, zestawiając powszechne poglądy na temat tego rozdziału z rzeczywistością współczesnych nam czasów. Rozdział ten przygotowuje miejsce dla ostatecznych wydarzeń w konflikcie pomiędzy dobrem a złem.

-