Total Onslaught - Dutch
221NL - Eeen nieuwe wereldorde
Added: 21st April 2015
Views: 2562
Comments: 0
222NL - Het geheimzinnige dodenrijk
Added: 21st April 2015
Views: 2716
Comments: 0
223NL - De New Age-agenda
Added: 21st April 2015
Views: 2911
Comments: 0
224NL - Opdat zij allen één zijn
Added: 23rd April 2015
Views: 3841
Comments: 0
In een tijdperk van religieuze tolerantie en oecumene worden oude strijdbijlen begraven. Kerken die lang gescheiden zijn geweest op kwesties van doctrine zijn zich nu weer aan het herenigen. Zijn de huidige oecumenische ontwikkelingen gebaseerd op de bijbel of op menselijke principes? Wordt de waarheid opgeofferd voor de zaak van de eenheid? Bewegen we ons naar een tijdperk van vrede waarvoor de bijbel ons waarschuwt? Deze DVD bekijkt de filosofieën van enkele prominente predikanten zoals Rob...

225NL - Vreemd vuur
Added: 23rd April 2015
Views: 2601
Comments: 0
Deze video gaat over de wonderbaarlijke manifestaties in de moderne christelijke aanbiddingsdiensten. De opkomst en de methoden van de megakerken en hun behoefte gerelateerde godsdienst worden besproken. Wat is hun inspiratiebron? Waarheen worden de mensen geleid door de grote predikanten van deze megakerken zoals Schuller, Hybels, Warren, Copeland, and Hinn. De filosofieën van deze predikanten worden besproken.

226NL - The VN en de occulte agenda
Added: 23rd April 2015
Views: 2748
Comments: 0
227NL - De strijd der giganten
Added: 23rd April 2015
Views: 2521
Comments: 0
228NL - Een steen om uw hoofd opte rusten
Added: 23rd April 2015
Views: 2540
Comments: 0
234NL - De komende climax van de geschiedenis
Added: 23rd April 2015
Views: 2464
Comments: 0
235NL - Het langverwachte millennium
Added: 23rd April 2015
Views: 2989
Comments: 0
-