Repairing the Breach - Bulgarian
282BG - Илия
Added: 25th February 2015
Views: 2434
Comments: 0
Исус казва, че Илия ще дойде и ще възстанови всичко. Илия, за когото говори Христос, е изпълнение на типология, при която пророк Илия и Йоан Кръстител са символи. Той ще бъде възстановител на пътища. В това изследване Уолтър Файт разглежда символичната история на Йосия и последното възстановяване на небесната истина преди падането на Йерусалим. Той прави сравнение с великото събиране на Божиите хора, случило се след 1844 г. Проучени са принципите, вложени във възстановяването, а Божиите хора ...

284BG - Отстъпете от шатрите
Added: 11th February 2014
Views: 2269
Comments: 0
"Отстъпете от шатрите" разглежда някои от набезите на теологията на северния цар в самото сърце на Божия народ. Последиците са сериозени, тъй като съставляват омегата на голямото отстъпление, при което мнозина отсред Божиите хора на остатъка ще прегърнат заблудите. Това изследване е апел да се дистанцираме от теологии и религиозни практики, който са в противоречие със самата същност на адвентизма. Тази лекция не е апел да се отделяме от тялото, а да се отделяме от идеологиите, които ще доведа...

285BG - Харманът
Added: 7th May 2015
Views: 2109
Comments: 0
Това DVD предоставя типологическо изследване на сцените на съда, които в Стария завет се разкриват чрез хармана. Сравнявайки тези вярно документирани събития, можем да разберем сериозността на въпросите, свързани с окончателния съд. Символ ще се срещне с изпълнението си - ако изповядване на греховете и пълно предаване на Бог са били задължителни по време на символичните истории за съда, колко повече в края на времето трябва да бъдем наясно с нашата позиция по отношение на великите истини, кои...

-