Total Onslaught - Bulgarian
217BG - Престъплението на всички векове
Added: 23rd January 2013
Views: 3591
Comments: 0
In this video, the behind-the-scenes activities of the Antichrist power are revealed - he how places himself in the temple of God claiming to be God with power even over the Almighty, claiming to have the capacity to alter even the precepts of Christ. The implication of these changes whereby the whole world is to be led astray is made plain. Once again, the Bible and the Bible alone are used as sources to expose his activities.

218BG - Двата звяра стават приятели
Added: 23rd February 2015
Views: 4142
Comments: 0
Това изложение на Откровение 13 глава обяснява как звяра от морето и звяра от земята се сдружават, което завършва с нова система на поклонение на първия звяр. Даване на ясни доказателства за самоличността и целите на тези политически сили в тази презентация включва поглед към Съединените щати в библейското пророчество и значението на разделението на църква и държава....

219BG - Виното на Вавилон
Added: 23rd February 2015
Views: 3995
Comments: 0
В това видео, древната религия на Вавилон и неговите корени са проследени чрез историческия път до времето в което живеем. То е ясно разкрива как тази древна религия е жива в религиозните системи днес, скрита в камуфлажни одежди от очите на обикновения наблюдател. Това DVD разкрива езичеството в най-мощната църква в света....

221BG - Новият световен ред
Added: 23rd January 2013
Views: 3714
Comments: 0
In this DVD, the emergence of a new world order is discussed, with all its political and socio-economic ramifications. The intriques behind the setting up of a universal order dictating to the conscience of men are clearly exposed. The events leading up to this order, such as the great terrorist attacks of our time, and the battle against the so-called "axis of evil" are discussed, as well as how the new structure will personally impact on the lives of the citizens of the world.

222BG - Мистичното царство на смъртта
Added: 23rd January 2013
Views: 3547
Comments: 0
Where do the dead go? What does the Bible teach on this issue? Is there a hell? Seven heavens? Life after death? Reincarnation? Are there ghosts? Does the Bible have anything to say about spiritism? Discover the true teachings of the Bible on this often misunderstood topic.

223BG - The New Age Agenda
Added: 23rd January 2013
Views: 3382
Comments: 0
Това DVD е един по-задълбочен анализ на дневния ред на Ню Ейдж, мормонството, Свидетелите на Йехова, движението на Християнските учени, Майтрея, будизъм, лъжехристи и Бенджамин Креме. Използвайки директни цитати от писатели и хора участващи във всяка от тези движения, д-р Veith показва, че крайната им цел е да узурпират Исус Христос....

226BG - ООН и задачите на окултизма
Added: 25th February 2015
Views: 4180
Comments: 0
В това видео, скритият дневен ред на ООН е ясно разкрит. От създаването си до своята крайна цел, за създаването на глобална религиозно-политическа система ще има трайни последици за всеки отделен човек на Земята и възможни катастрофални последствия за тези, които се надяват на спасение само в Христос. Тази презентация разкрива учението и философията на Робърт Мюлер и как космическия Христос и Организацията на обединените нации работят заедно....

228BG - Камък, на Който да положиш глава
Added: 23rd January 2013
Views: 3453
Comments: 0
Това изложение на Откровение 10-та глава разкрива еквивалентът на звяра, който излиза от царството на злото. Това излага организацията, която Бог издига за противодействие на лъжите които Сатана е поставил в света, за да ни лищи от спасението. Това е организацията, която е упълномощена със специална вест на предупреждение точно в това пророческо време, за да възвести вечно евангелие на спасението в Христос и верността към Словото Му....

229BG - Подаръкът на Божието ръководство
Added: 23rd January 2013
Views: 3032
Comments: 0
Според Откровение 12 и 14 глава , едно от най- отличителните черти на организацията, която се противопоставя на царството на Сатана е, че тя има свидетелството за Исус и духът на пророчеството. Дали Бог все още говори на съвременните хора? Между многобройните пророците които твърдят че имам вест от Бога, има ли глас който идва от престола на благодатта?...

232BG - Последната яростна атака и 1844 г.
Added: 23rd January 2013
Views: 3374
Comments: 0
Това DVD разглежда кулминацията на 2300 дни в книгата Данаил 8 и 9 глава. Това показва че същата неприязън, която е предизвикала разпъването на Христос ще се яви в края на времето. В коридорите на тайни общества и в New Age мисленето има движение което иска да унищожи тези, които вярват в спасение чрез Христос и истината в Неговото слово. Тази презентация дава доказателства за плановете за ликвидиране на тези, които стоят за истината и правдата, включително обсъждане на вестта за часа на съд...

-