Total Onslaught - Polish
201PL - Po prostu kolejny człowiek?
Added: 30th March 2016
Views: 4806
Comments: 0
Mówca przedstawia starożytne proroctwa, a szczególnie proroctwo Daniela o siedemdziesięciu tygodniach, które dokładnie wskazuje czas przyjścia Mesjasza na ziemię. Studium tych tematów bywa nawet okładane klątwą przez teologów, którzy nie chcą uznać Jezusa jako Mesjasza. Zapoznaj się z dowodami zawartymi w tym wykładzie i sam wyciągnij wnioski.

202PL - Gdzie chodził Jezus?
Added: 1st April 2016
Views: 4026
Comments: 0
Mówca zabiera słuchaczy w multimedialną podróż po Palestynie, śladami Mistrza. Szczególną uwagę zwraca na nauczanie Jezusa, w tym słynne Kazanie na górze oraz przypowieści.

203PL - Obrońca naszych czasów
Added: 1st April 2016
Views: 3955
Comments: 0
Świątynia jest jednym z najwspanialszych obrazów przyszłości przedstawionych z Biblii. Każdy aspekt służby świątynnej wskazuje na służbę Mesjasza. Studiując je wszystkie otrzymujemy wgląd w plan zbawienia. W czasie tego wykładu zostanie przedstawiona głębia znaczenia każdego sprzętu znajdującego się w świątyni. Świątynia nie była sztuką dla sztuki, ale podręcznikiem dla wszystkich pokoleń.

204PL - Mgły czasu
Added: 1st April 2016
Views: 3906
Comments: 0
W księdze Daniela w rozdziale 2, Nebukadnesar miał sen, w którym widział potężny posąg. Sen ten objawiał historię mającą nadejść. Precyzyjna wizja pokazuje nam w jakim miejsce historii świata się znajdujemy i jakie wydarzenia jeszcze będą miały miejsce. Wizja ta jest analizowana w najdrobniejszych szczegółach, a każdy z nich szczegółowo udokumentowany historycznie.

205PL - Człowiek w masce
Added: 1st April 2016
Views: 4038
Comments: 0
Biblia i tylko Biblia jest środkiem do identyfikacji mocy Antychrysta. Moc małego rogu z księgi Daniela, rozdziału 7 posiada tak jasno określone cechy charakterystyczne, że można według nich precyzyjnie określić kim ona jest. Zwiedzenia współczesnych nauk preteryzmu (Antychryst należy do przeszłości) oraz futuryzmu (Antychryst jest kwestią przyszłości) są obnażane w świetle jasnych nauk Biblii. Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny tnący aż do szpiku.

206PL - Objawienie Jezusa Chrystusa
Added: 25th January 2018
Views: 954
Comments: 0
Wykład wprowadza w treść Księgi Objawienia oraz przedstawia jej Autora. Werset po wersecie prowadzi w rozdział pierwszy objawiający świętość Chrystusa oraz pokazujący sposób interpretacji całej księgi opisującej walkę między dobrem i złem. Od starożytnych czasów aż do dnia dzisiejszego przedstawia odstępstwo od Prawdy, które do dziś istnieje.

207PL - Siedem zborów
Added: 25th January 2018
Views: 1286
Comments: 0
Spojrzenie na interpretację siedmiu zborów z księgi Objawienia, rozdziału 2 i 3. Przeglądając historię reformacji, powoli przed naszymi oczami rysuje się obraz wielkiego boju między Chrystusem i Szatanem.

208PL - Siedem pieczęci
Added: 1st April 2016
Views: 3933
Comments: 0
Wyjaśnienie prawd zawartych w rozdziałach 4-7 księgi Objawienia, ukazuje walkę otaczającą zwiastunów ewangelii. Ta fascynująca historia wojny pomiędzy siłami światłości i ciemności osiąga punkt kulminacyjny w czasie finałowego ataku na zbawienie dostępne jedynie w Chrystusie. Okazuje się jednak, że wciąż będą ludzie stojący zdecydowanie przy Prawdzie, którzy nie pójdą na obecny w każdej dziedzinie kompromis.

209PL - Gdy zabrzmią trąby
Added: 1st April 2016
Views: 3890
Comments: 0
Trąby od zawsze były teologiczną kością niezgody. W tym studium, różnorodne interpretacje są porównywalne w świetle biblijnej egzegezy bazującej na strukturze księgi Objawienia, a przytoczone niezwykłe informacje ukazują je w nowym świetle. W Biblii trąby ogłaszały sąd, a szukając szczegółowego znaczenia tego symbolu umieszczamy je w takim właśnie kontekście.

210PL - Zwierzę z otchłani
Added: 1st April 2016
Views: 3911
Comments: 0
W 11 rozdziale Księgi Objawienia pojawiające się zwierzę z otchłani kreuje nową ewangelię grożąc ograbieniem ziemi z niebieskiego światła. Szczegółowy wgląd w Rewolucję Francuską i jej filozofię objawia wstęp do wprowadzenia nowego światowego porządku. Film prezentuje aspekty królestwa ciemności, które szatan pragnie założyć na ziemi oraz ukazuje sposób, w jaki wpływa to na nas, żyjących dzisiaj, a także pomaga zrozumieć współczesne wydarzenia.

-